CE markering en Declaration of Performance (DoP)CE-markering bouwproducten

Veel bouwproducten die binnen de Europese Unie op de markt verschijnen, moeten een CE-markering hebben. Met een CE-markering garandeert de fabrikant dat een product bepaalde prestaties levert.

Wat is een CE-markering?

De CE-markering is een Europees merkteken. Een fabrikant die een CE-markering aanbrengt, verklaart daarmee dat zijn product volgens Europese normen is getest of beoordeeld. Bij de CE-markering op bouwproducten hoort altijd een prestatieverklaring.

De fabrikant is verantwoordelijk voor het aanbrengen van de CE-markering op zijn product. Is een product in het buitenland geproduceerd en is het niet voorzien van een CE-markering? Dan is het de verantwoordelijkheid van de importeur om het product te testen en de CE-markering aan te brengen.

Een fabrikant of importeur mag een product met CE-markering binnen de hele Europese Economische Ruimte (EER) verhandelen. Nationale overheden mogen geen aanvullende eisen stellen die de handel belemmeren.

Ontbreekt de CE-markering of prestatieverklaring op een bouwproduct waarvoor dat wel verplicht is? Dan mag het product niet binnen de Europese Economische Ruimte worden verhandeld.

Verplichte CE-markering

Een CE-markering is verplicht:


Bouwproducten die onder de verordening vallen, moeten in de EU volgens dezelfde normen worden getest of beoordeeld. Dit is de zogeheten Europese geharmoniseerde norm.

Geharmoniseerde normen en beoordelingsdocumenten

Informatie over het testen en beoordelen van bouwproducten staat in:

De module CE-markering geeft aan welke geharmoniseerde norm of welk beoordelingsdocument van toepassing is voor een bepaald bouwproduct.

Documenten


Europese Verordening bouwproducten 1 juli 2013 van kracht

Bakstenen, isolatiemateriaal, leidingen, deuren en andere bouwproducten moeten bijdragen aan de realisatie van een veilig en gezond gebouw of huis. De Europese Verordening bouwproducten biedt daarvoor uniforme regels, ook als het gaat om de handel van bouwproducten binnen Europa. De verordening treedt per 1 juli 2013 volledig in werking.

Met de al bestaande CE-markering én de - vanaf 1 juli 2013 – verplichte prestatieverklaring moeten fabrikanten, importeurs en distributeurs aangeven wat de prestaties van de eigenschappen zijn van het product. Deze prestatieverklaring maakt de producentaansprakelijkheid transparant voor alle marktpartijen. Het geeft de noodzakelijke informatie om aan te tonen dat je aan de eisen voor bouwwerken voldoet. Deze eisen gaan onder meer over de sterkte bij constructieve veiligheid, brandveiligheid, gezondheid, hygiëne of energiezuinigheid. Zonder de prestatieverklaring mag het product geen CE-markering hebben.


Eternit:
www.infodop.com

Rockpanel:
www.rockpanel.nl/documentatie/dop

Trespa:
www.trespa.info

IsoBouw SlimFort:
https://www.isobouw.nl/media/10394/dop_nl_2-wh12-slimfort.pdf

Bostik:
https://www.bostik.com/nl/Belgium/resources--tools/dop-ce-marks/

Hillegersbergsche Flex-Color en Paintboard Prim:
www.infodop.com/?pid=42a8bc99-01e9-40ea-96e5-8f64b1fe3b44

James Hardie:
FC-0501_HardiePanel_2001_DE.pdfFC-0501_HardiePanel_2001_DE.pdfFC-0502_HardiePlank_2001_DE.pdfFC-0502_HardiePlank_2001_DE.pdfFC-0505_HardieWindbreaker_2001_DE.pdfFC-0505_HardieWindbreaker_2001_DE.pdf

VM Zinc:
Geen geharmoniseerde norm

NES:
NES 00004.000N.pdfNES 00001.000N.pdf

Proface profielen:
Geen geharmoniseerde norm

Profix en I-facade:
Geen geharmoniseerde norm

Hillegersbergsche Supro HPL:
DoP Supro HPL.pdf