Algemene voorwaardenHillegersbergsche Gevelproducten staat geregistreerd bij de KvK onder nummer 2116. Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen zijn de Algemene Verkoopvoorwaarden,
met arbitraal beding, van de V.V.N.H. van toepassing, zoals deze laatstelijk zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Gooi, Eem- en Flevoland onder nummer 40530880.

Een uittreksel van deze voorwaarden kunt u opvragen bij Hillegersbergsche Gevelproducten.

Hillegersbergsche Gevelproducten levert uitsluitend aan de professionele hout-en bouwmaterialenhandel.