Brandklasse buitengevels


In het Bouw Besluit worden - in het kader van brandklasse voor gevels - vier mogelijkheden aangegeven:

1. Nieuwbouw
2. Verbouw of het Rechtens verkregen niveau
3. Tijdelijke bouw
4. Bestaande bouw

Download hier het handige document: Brandklasse-buitengevel-per-gebruiksfunctie.pdf

Oude en Nieuwe Brandklasse
In Europa is er gekozen om de verschillende Nationale Brandklassen te vervangen door één uniforme Europese classificatie.

Brandklasse Europees volgens EN 13501-1:

A1
:Onbrandbaar
A2
: Geen bijdrage aan brand
B
: Erg beperkte bijdrage aan brand
C
: Bijdrage aan brand
D
: Hoge bijdrage aan brand
E
: Zeer hoge bijdrage bij brand, zeer brandbaar
F
: Niet bepaald, niet toepasbaar

Rookklassering Europees:

s1
Geringe rookproductie
s2
 Gemiddelde rookproductie
s3
Grote rookproductie

Druppelvorming Europees:

d0
Geen productie van brandende delen
d1
Delen branden korter dan 10 se
d2
Delen branden langer dan 10 seconden

vb. Europese classificatie : B - s2 - d0