Disclaimer.Deze publicatie is met zorg samengesteld. Alle gegevens zijn gebaseerd op onze huidige stand van kennis. Zij zijn bedoeld als algemene informatie over onze producten en hun toepassingsmogelijkheden en hebben niet de betekenis van een garantie van bepaalde eigenschappen van deze producten. Aan de inhoud van deze uitgave kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

De op de website afgebeelde kleuren geven een goede indruk van de kleurcollecties. De schermweergave kan de kleur en oppervlaktestructuur soms vertekenen. Op verzoek sturen wij u graag een kleurwaaier of materiaalmonsters toe.

Hillegersbergsche Gevelproducten is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade van welke aard dan ook (gevolgschade, economische schade, productieverlies of enige andere vorm van immateriŽle schade daaronder inbegrepen), noch voor enige aanspraken van welke aard dan ook voortvloeiende uit het gebruik van deze website of tengevolge van de via deze website aangeboden informatie.